Met als doel het tonen van de geschiedenis van de streek, is het Streekmuseum Peel & Maas gevestigd in het voormalig Mariaklooster. In de volksmond heette het gebied waarin het klooster ligt "Kerkeböske". Na een drastische renovatie ademt het gebouw nog steeds de sfeer van weleer. Het uit 1929 stammende pand omvat negentien museale ruimtes, verdeeld over twee verdiepingen die bereikbaar zijn via trap en lift. Tijdens het rondlopen door de verschillende tentoonstellingen zijn de nonnenkamertjes van weleer nog steeds duidelijk herkenbaar.

De verzameling bestaat primair uit archeologische objecten, agrarische en andere werktuigen, personalia voorwerpen, Tweede Wereldoorlog documentatie inclusief de barak, volksdevotie, meubels en kleding. Hoogtepunt uit de collectie is de reconstructie van de aangeklede Romein die een reproductie van de Gouden Peelhelm draagt, waarvan het origineel zich in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden bevindt, opgegraven in de omgeving.