Tussen Nederweert-Eind en de zuidrand van Weert strekt zich een langgerekt vennengebied uit. De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel maken er deel van uit. De met elkaar in verbinding staande vencomplexen kennen veel en bijzondere natuurwaarden. Er ontwikkelt zich een unieke venflora. De vennen zijn belangrijk voor libellen, water- en moerasvogels. De deelgebieden Sarsven en de Banen in de gemeente Nederweert hebben de hoogste Europese beschermingsstatus van Natura 2000-gebied. Zo zijn, in tegenstelling tot de andere vencomplexen in dit zogenaamde doorstroomsysteem, Het Sarsven en De Banen nooit ontwaterd en ontgonnen.